ADHD

ADHD eller koncentrationsbesvær

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder: “Forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet”) skyldes, ifølge den nuværende viden, en afvigelse i hjernens stofskifte, hvor flere signalstoffer (neurotransmittere) fremstilles i forkert eller ukontrolleret mængde.

Typiske symptomer:

  • Kognition: manglende koncentration, dagdrømmeri, let at distrahere, indlæringsvanskeligheder.
  • Socialisering: impulsivitet, lav frustrationstolerance, manglende motivation.
  • Motoriske funktioner: hyperaktivitet, rastløshed, klodsethed mht. grov og fin motorik, forkert dosering af styrke.

 

Indtil nu er ADHD diagnosen ofte blevet stillet ved hjælp af psykologiske spørgeskemaer, IQ-test og subjektive kliniske indtryk. Nuværende standardbehandling er medicinsk behandling. Ganske vist forbedres koncentrationsevnen ved brug af de almindeligt anvendte lægemidler, men dette er til dels på bekostning af alvorlige bivirkninger.
ADHD er et meget komplekst fænomen. Nylige observationer har vist, at ubalancen af signalstofferne kan have forskellige årsager: genetiske, psykosociale eller organiske årsager.

Kan kosten have nogen indflydelse på adfærden?

Der findes mange litteratur og forskning om kost og adfærd. Der kan være mange årsager til, at kosten kan påvirke et ADHD barn. Nogle børn påvirkes måske kun af få ting, mens andre påvirkes af flere. Allergi og intolerance over for fødevarer kan give mange forskellige symptomer. Et barn kan have det rigtige dårligt, hvis hun/han daglig udsættes for mad, som barnet ikke tåler.
Se yderligere oplysninger om ADHD www.adhd.dk, www.karennorby.dk,